Φορολογικές Δηλώσεις 2018

Ξεκίνησε και φέτος, και συγκεκριμένα από της 19 Απριλίου 2018, η δυνατότητα υποβολής των ηλεκτρονικών δηλώσεων (e-δηλώσεις) για το φορολογικό έτος 2017, μέσα από το πληροφοριακό σύστημα του TAXIS.

Μια από τις σημαντικές αλλαγές φέτος στην διαδικασία αυτόματης συμπλήρωσης κωδικών είναι η ότι συγκεκριμένα 7 κωδικοί συμπληρώνονται αυτόματα μόλις υποβληθεί οριστικά το έντυπο Ε3 (οικονομικά στοιχεία από επιχειρηματική δραστηριότητα). Οι κωδικοί αυτοί αφορούν τα κάθε είδους εισοδήματα που προέρχονται από επιχειρηματική δραστηριότητα (επαγγελματίες, αγρότες και μπλοκάκηδες). Παρόλα αυτά απαιτούνται ακόμα πολλά βήματα μέχρι την πλήρη και ολοκληρωμένη αυτοματοποίηση της διαδικασίας, όπου ο φορολογούμενος θα μπορεί να διενεργεί μόνο έναν τελικό έλεγχο της e-δήλωσης του και επιβεβαίωση των δεδομένων αυτής.

Τα βασικά βήματα για την υποβολή της e-δήλωσης για το φορολογικό έτος 2017 είναι τα εξής:

 1. Εισαγωγή στο πληροφοριακό σύστημα και συγκεκριμένα στην εφαρμογή των δηλώσεων με τους προσωπικούς μου κωδικούς χρήστη.
 2. Επιβεβαίωση των προσωπικών μου στοιχείων (ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, ενεργή και επικαιροποιημένη διεύθυνση email, κλπ)
 3. Συμπλήρωση και υποβολή εντύπων (εάν υπάρχει υποχρέωση) : Μίσθωσης ακινήτων (Ε2)  ή   Οικονομικών στοιχείων επιχειρηματικής δραστηριότητας (Ε3) όπου φέτος άλλαξε ολόκληρο και ριζικά. Επίσης σε πολλές περιπτώσεις πλέον το νέο τροποποιημένο έντυπο υποβάλλεται υποχρεωτικά με τους κωδικούς υπεύθυνου και πιστοποιημένου λογιστή.
 4. Έλεγχο και επιβεβαίωση προ συμπληρωμένων κωδικών εντύπου δήλωσης (Ε1)
 5. Συμπλήρωση επιπλέον δεδομένων ή πηγών εισοδημάτων μου.
 6. Ενημέρωση για το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης
 7. Οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής δήλωσης
 8. Αποθήκευση σε ηλεκτρονική μορφή ή εκτύπωση των εντύπων και της πράξης προσδιορισμού του φόρου (εκκαθαριστικό)
 9. Πληρωμή του φόρου είτε εφάπαξ είτε σε 3 διμηνιαίες δόσεις με την ταυτότητα οφειλής που αναγράφεται στο εκκαθαριστικό μου. Σε περίπτωση επιστροφής φόρου, είτε διενεργείτε αυτόματος συμψηφισμός με λοιπές οφειλές είτε κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό μου.

Και για φέτος, όπως και κάθε προηγούμενη χρονιά, η TAX CONSULTINGμπορεί να σας συμβουλέψει και γενικότερα να σας βοηθήσει στην διαδικασία ελέγχου και οριστικής υποβολής της ηλεκτρονικής δήλωσης σας.

ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2018

Παρακάτω αναφέρονται κάποιες ενδεικτικές ερωτήσεις που αφορούν κυρίως φορολογικά ζητήματα ιδιωτών .

1. Ποιοι Έχουν Υποχρέωση Να Υποβάλλουν Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος ( Ε1) ;

Υποχρέωση να υποβάλλει φορολογική δήλωση δηλαδή το έντυπο Ε1 έχει κάθε φυσικό πρόσωπο οπού

 • διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα
 • και έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του ,
 • ανεξάρτητα αν είναι εξαρτημένο μέλος ή όχι και αν αποκτά πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα .
 • όσοι έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος 

  Ειδική περίπτωση αποτελούν οι ανήλικοι που αποκτούν εισόδημα από εργασία και εισόδημα από συντάξεις λόγω θανάτου γονέα .

2. Είμαι Κάτοικος Εξωτερικού Αλλά Είχα Πραγματικό Εισόδημα Στην Ελλάδα ,Υποχρεούμαι Σε Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος ;

 

Ναι , οι κάτοικοι εξωτερικού είναι υπόχρεοι για υποβολή δήλωση εισοδήματος για τα πραγματικά εισοδήματα που δημιουργήθηκαν στην Ελλάδα , ανεξάρτητα με τον τρόπο φορολόγησης αυτών .

Αντίθετα οι φορολογικοί κάτοικοι του εξωτερικού όταν δεν αποκτούν πραγματικό εισόδημα στη Ελλάδα ( π.χ. αποκτούν τεκμαρτό ) δεν υποχρεούνται στη υποβολή φορολογικής δήλωσης .

Σε περίπτωση που φορολογικός κάτοικος Ελλάδας μεταφέρει την κατοικία του στο εξωτερικό, η δήλωση υποβάλλεται εμπρόθεσμα καθ’ όλη τη διάρκεια του φορολογικού έτους και το αργότερο έως τις 31/12/2018 .

Προσοχή κάτοικοι εξωτερικού είναι όσοι έχουν τις προϋποθέσεις και έχουν κάνει την διαδικασία που ορίζεται από το νόμο.

 

3. Σε Ποιες Περιπτώσεις Υποβάλλουν Χωριστά Φορολογικές Δηλώσεις Οι Σύζυγοι ;

Αρχικά , οι σύζυγοι έχουν υποχρέωση κοινής φορολογικής δήλωσης εφόσον υφίσταται έγγαμη σχέση κατά το χρόνο της υποβολής της δήλωσης όμως ο φόρος υπολογίζεται χωριστά .

Κατ’ εξαίρεση οι σύζυγοι υποβάλλουν χωριστά δήλωση στις παρακάτω περιπτώσεις :

 • Όταν δεν υφίσταται η συμβίωση κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης λόγω διακοπής της έγγαμης συμβίωσης . ( Για τη διακοπή της έγγαμης συμβίωσης ή τη λύση του συμφώνου συμβίωσης το βάρος της απόδειξης φέρει ο φορολογούμενος).
 • Όταν ο ένας από τους δύο βρίσκεται σε κατάσταση πτώχευσης .
 • Όταν ο ένας από τους δύο έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση . 

4. Είναι Υποχρεωτική Η Κοινή Υποβολή Δήλωσης Για Τα Μέρη Συμφώνου Συμβίωσης;

Τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης δύνανται , εφόσον επιθυμούν, να υποβάλλουν κοινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος εφόσον έχουν ενημερώσει το Τμήμα Μητρώου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.

Στην περίπτωση αυτή έχουν την ίδια φορολογική αντιμετώπιση με τους έγγαμους.

5. Πώς Θα Δηλωθούν Οι Βραχυχρόνιες Μισθώσεις Για Το Φορολογικό Έτους 2017;

Τα ενοίκια από βραχυχρόνιες μισθώσεις είναι εισόδημα από ακίνητα. Ειδικά για το φορολογικό έτος 2017 τα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων, θα δηλωθούν διακριτά και συγκεντρωτικά στα έντυπα των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του έτους 2017 και συγκεκριμένα μέσω ειδικών κωδικών του έντυπου Ε2 (αναλυτική κατάσταση για μισθώματα ακίνητης περιουσίας).

6. Ποια Είναι Η Διαδικασία Και Η Προθεσμία Για Τη Δήλωση Αναδρομικών Μισθών Ή Συντάξεων Προηγούμενων Ετών ;

Οι τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, που υποβάλλονται από μισθωτούς ή συνταξιούχους, με αναδρομικά μισθών ή συντάξεων προηγούμενων ετών, υποβάλλονται χειρόγραφα και χωρίς κυρώσεις μέχρι το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο εκδόθηκαν οι βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων . Εάν για παράδειγμα η βεβαίωση των αναδρομικών εκδόθηκε αρχές του 2018 , οι τροποιητικές χειρόγραφες δηλώσεις με τα αναδρομικά μπορούν να υποβληθούν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018.

Σημείωση : Οι τροποποιητικές δηλώσεις για φορολογικά έτη μέχρι 2014 υποβάλλονται χειρόγραφα στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.

Αντίθετα, από το φορολογικό έτος 2015 και μετά οι εκπρόθεσμες αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος υποβάλλονται και αυτές ηλεκτρονικά .

7. Έκανα Διακοπή Ατομικής Επιχείρησης Και Δεν Έχω Άλλη Έναρξη Μέσα Στο 2017 Θα Πληρώσω Προκαταβολή Φόρου;

Όταν διακόπτονται οι εργασίες ατομικής επιχείρησης αυτόματα από το σύστημα δεν βεβαιώνεται προκαταβολή φόρου επειδή δεν θα υπάρχει πλέον εισόδημα από επιχ/κή δραστηριότητα

8.Πώς Δηλώνονται Οι Φιλοξενούμενοι;

Όσοι φιλοξενούνται στην κατοικία συγγενών ή φίλων το δηλώνουν υποχρεωτικά στον πίνακα 6 της φορολογικής δήλωσης. Εκεί συμπληρώνουν τον ΑΦΜ του ατόμου που τους φιλοξενεί, τους μήνες φιλοξενίας και τα τ.μ. της οικίας.

Για πρώτη φορά φέτος οι φορολογούμενοι που φιλοξενούν πρόσωπα που είναι υπόχρεα σε φορολογική δήλωση αλλά δεν είναι εξαρτώμενα μέλη τους (παιδιά, συγγενείς με αναπηρία) οφείλουν να το δηλώσουν στον κωδικό 007-008 του πίνακα 2 της δήλωσης. Μαζί θα δηλώσουν τον ΑΦΜ των φιλοξενουμένων , τους μήνες φιλοξενίας και τα τ.μ. της οικίας .

Με το που θα δηλωθούν τα στοιχεία αυτά, το Taxisnet πραγματοποιεί άμεσα διασταύρωση της φιλοξενίας. Αν ο φορολογούμενος που παρέχει φιλοξενία υποβάλει πρώτος τη φορολογική του δήλωση και δεν έχει δηλώσει σε αυτήν τον «φιλοξενούμενο» τότε η δήλωση του δεύτερου μπλοκάρεται και δεν μπορεί αν υποβληθεί οριστικά .

Εάν το πρόσωπο που σας φιλοξενεί έχει ήδη υποβάλλει φορολογική δήλωση και δεν έχει δηλώσει τη φιλοξενία, θα πρέπει να προηγηθεί η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης για να σας συμπεριλάβει στους φιλοξενούμενους.

9. Φορολογούνται Τα Χρηματικά Ποσά Από Την Κλήρωση Της Φορολοταρίας Και Το Κοινωνικό Μέρισμα;

Χρηματικά ποσά από φορολοταρία και κοινωνικό μέρισμα : τα χρηματικά ποσά και κάθε είδους έπαθλα που δίνει το δημόσιο σε κληρώσεις για συναλλαγές με τραπεζικές κάρτες απαλλάσσονται από το φόρο . Το ποσό του κοινωνικού μερίσματος που καταβλήθηκε εφάπαξ το 2017 , δεν φορολογείται, δεν υπόκειται στην εισφορά αλληλεγγύης και μπορεί να καλύψει τεκμήριο.

 

10. Πώς Θα Συμπληρωθούν Τα Ποσά Των Δαπανών Που Χρειάζομαι Για Το Αφορολόγητο;

Οι μισθωτοί ,οι συνταξιούχοι και οι επαγγελματίες αγρότες, για να διατηρήσουν το αφορολόγητο ( 1.900 έως 2.100 ευρώ ) πρέπει να δηλώσουν οι ίδιοι το ποσό των δαπανών που :

 • να έχουν κάνει (συναλλαγές) με κάρτες πληρωμών
 • και να δηλώσουν ορισμένο ύψος δαπανών χωρίς κάρτες.

Αυτό σημαίνει ότι τα σχετικά πεδία στη Δήλωση του Ε1 (049 και 050) θα είναι «ανοικτά» προκειμένου ο φορολογούμενος να μπορεί να δηλώσει επιπλέον δαπάνες εκτός των ποσών που έχουν σταλεί από τα πιστωτικά ιδρύματα. Την ευθύνη για την συμπλήρωση του σωστού ποσού των δαπανών χωρίς κάρτες την έχει ο ίδιος ο φορολογούμενος

Εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής αλλά υποχρεούνται να συλλέξουν αποδείξεις ίσης αξίας οι παρακάτω κατηγορίες φορολογουμένων:

α. Φορολογούμενοι εβδομήντα (70) ετών και άνω (όσοι έχουν γεννηθεί έως και την 31.12.1947)

β. Άτομα με ποσοστό αναπηρίας ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω

γ. Όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση

δ. Οι φορολογικοί κάτοικοι της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ν. 4172/2013

ε. Δημόσιοι λειτουργοί και δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή, καθώς και φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας που διαβιούν ή εργάζονται στην αλλοδαπή

στ. Ανήλικοι που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών και κατοίκων συνταξιούχων.

ζ. Φορολογούμενοι που κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους.

η. Οι φορολογούμενοι που δεν έχουν εισόδημα από καμία κατηγορία ή έχουν εισόδημα μόνο από κεφάλαιο ή/και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ, σύμφωνα με την περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν.4172/2013.

θ. Οι φορολογούμενοι που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, για τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ του τεκμαρτού και του συνολικού εισοδήματος τους, σύμφωνα με την περ.δ’ της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν.4172/2013.

ι. Οι φορολογούμενοι που είναι δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).

ια. Οι υπηρετούντες την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία.

ιβ. Οι φορολογούμενοι που βρίσκονται σε κατάσταση μακροχρόνιας νοσηλείας (πέραν των 6 μηνών).

Προοδευτική κλίμακα ποσοστού δαπανών που η πληρωμή έγινε με κάρτες

Εισόδημα 1-10.000 10%

Εισόδημα 10.000-30.000 15%

Εισόδημα 30.000,01 και άνω 20% με ανώτερο ποσό δαπανών 30.000€

Όταν δεν καλύπτεται το ποσό των δαπανών που προβλέπεται, τότε ο φόρος προσαυξάνεται με συντελεστή 22% για το ποσό που δεν καλύπτεται.

Προθεσμίες Υποβολής Των Δηλώσεων Του 2018

Τελευταία ενημέρωση 14/05/2018

Η καταβολή του φόρου γίνεται σε τρεις (3) ισόποσες διμηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουλίου, από την προθεσμία υποβολής της δήλωσης.
Η καταβολή του φόρου από δηλώσεις που υποβάλλονται μέχρι 31/12 γίνεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου μήνα του επόμενου έτους, ενώ για τις δηλώσεις αυτής της περίπτωσης που υποβάλλονται στη Δ.Ο.Υ., η πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εκδίδεται το επόμενο έτος, και η καταβολή γίνεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση της πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου.
Στις περιπτώσεις που η δήλωση υποβάλλεται οδηγείται για έλεγχο δικαιολογητικών και εκκαθαρίζεται μετά την καταληκτική ημερομηνία της πρώτης δόσης, ο φόρος καταβάλλεται σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις όπου καθορίζεται από το χρόνο εκκαθάρισης της δήλωσης.
Η καταβολή του φόρου που προσδιορίζεται από δηλώσεις φορολογούμενων που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία, οι οποίοι μπορούν να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέχρι το πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, ορίζεται να πραγματοποιηθεί, σε δύο (2) ισόποσες διμηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου .

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο