Μηχανοργάνωση

Ένα καταλλήλως οργανωμένο λογιστήριο μπορεί να αποφέρει μεγάλα οφέλη ορισμένα από τα οποία είναι:

  • η εξοικονόμηση πολύτιμου χρόνου είτε για τον υπάλληλο είτε για τον επιχειρηματία διότι η οργάνωση κάνει πιο εύκολη την εύρεση παραστατικών , εγγράφων ή οποιασδήποτε πληροφορίας αναζητείται .
  • η παροχή δεδομένων και πληροφοριών όποτε αυτά ζητούνται .
  • σημαντική μείωση του  κεφαλαίου  κίνησης  εφόσον η οργάνωση ή η αναδιοργάνωσή του γίνει με σωστή μελέτη και ανάλυση  των καθημερινών αναγκών της επιχείρησης .

Βασικό σημείο είναι η επιλογή του  κατάλληλου προσωπικού  που θα  στελεχώσει  το λογιστήριο και  η επιλογή  του αρμόζοντος  προγράμματος  εμπορικής και λογιστικής   (διαχείρισης και )  μηχανογράφησης  της επιχείρησης  για ειδικές  εργασίες  που πιθανόν απαιτούνται .

Εμείς με την εμπειρία  που διαθέτουμε είμαστε πρόθυμοι να  βοηθήσουμε στην επιλογή του προγράμματος που θα χρησιμοποιηθεί και να  αναλάβουμε την εκπαίδευση και την επιμόρφωση του προσωπικού όχι μόνο στην αρχή αλλά και κατά την διάρκεια της συνεργασίας μας .

Τέλος ,  λαμβάνοντας  υπόψιν την  φορολογική  και ασφαλιστική νομοθεσία που συνεχώς μεταβάλλεται , την πολυπλοκότητα και το εύρος  των εργασιών που εκτελούνται στα μεγάλα λογιστήρια( κυρίως ΕΠΕ , Α.Ε.)  θεωρούμε   απαραίτητη  την εποπτεία του λογιστηρίου ανά τακτά διαστήματα από άτομο με εξειδικευμένες γνώσεις που θα  διαθέτει τις απαραίτητες γνώσει  σε θέματα φορολογικά –λογιστικά –εργατικά   και θα εν αρμόζει το λογιστήριο  με τις  εκάστοτε απαιτήσεις .  Περαιτέρω , θα  ελέγχει την λειτουργία του λογιστηρίου και θα προτείνει λύσεις σε προβλήματα που τυχόν  υπάρχουν ώστε να βελτιώσει την απόδοση του  .

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο