Υπηρεσίες Προς Ιδιώτες

Είναι γεγονός ότι  οι υποχρεώσεις προς το δημόσιο χαρακτηρίζονται ως χρονοβόρες και   πλέον  λόγω των συνεχόμενων αλλαγών της νομοθεσίας απαιτούν μεγάλη προσπάθεια και  υπομονή για τη  διαρκή ενημέρωσή τους. Επιπροσθέτως , η πολυπλοκότητα των νόμων και των αποφάσεων που εκδίδονται  καθιστούν την παρακολούθηση τους ακόμα πιο  δυσχερή με αποτέλεσμα οι περισσότεροι να στρέφονται στον λογιστή τους για να λάβουν πληρέστερες και ορθότερες απαντήσεις στα ερωτήματά τους.

Η ΤΑΧ CONSULTING ενημερώνεται καθημερινά  από τις πλέον έμπιστες πηγές για όλες τις φορολογικές  αλλαγές  και διατηρεί ηλεκτρονικό σύστημα συγκέντρωσης νομοθετικής βιβλιοθήκης . Επιπλέον  επιμορφώνει τακτικά τα στελέχη της  μέσω  σεμιναρίων για να είναι σε θέση να συμβουλεύσουν  τον κάθε ενδιαφερόμενο  αποφεύγοντας ανακρίβειες και λάθη που  κοστίζουν , πολλές φορές και  άσκοπη χρηματική επιβάρυνση .

Για τον λόγο αυτό, θεωρούμε σκόπιμο να ενημερώνουμε τους πελάτες μας  για τον ακριβή τρόπο φορολόγησης  και προτείνουμε προτάσεις – λύσεις  ώστε να αποφεύγεται η λανθασμένη φορολόγηση . Επιπλέον  είμαστε σε διαρκή επικοινωνία μέσω τηλεφώνου , sms ,  τηλεφωνικών κλήσεων  ή email σε κάθε ένα από τα στάδια της υποβολής  της δήλωσης   και  υπενθυμίζουμε κατόπιν εντολής των πελατών (  μέσω τηλεφωνικών κλήσεων ή s.m.s. )  τις τρέχουσες  υποχρεώσεις   προς το δημόσιο για να προβούν στην εμπρόθεσμη τακτοποίησή  τους  .

Οι υπηρεσίες μας προς τους ιδιώτες πελάτες μπορούν να αναλυθούν σε :

Φοροτεχνικές

 • Υπολογισμός , σύνταξη και υποβολή φορολογικής δήλωσης εισοδήματος (Ε1) , δήλωσης αναλυτικής κατάστασης για μισθώματα ακίνητης περιουσίας (Ε2)  και δήλωση  στοιχείων ακίνητης περιουσίας (Ε9)
 • Τροποποιητικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις προηγούμενων ετών
 • Μεταβολές μητρώου και διαχείριση ηλεκτρονικού λογαριασμού
 • Υπολογισμός και υποβολή αιτήσεων ρύθμισης οφειλών
 • Έκδοση  πιστοποιητικών ( Ε.Ν.Φ.Ι.Α. Ενημερότητα )
 • Έκδοση  e- παράβολου
 • Υπολογισμός και συμβουλές για δηλώσεις με πρόβλημα κάλυψης τεκμηρίων
 • Φορολογία κατοίκων εξωτερικού

Συμβουλευτικές

 • Συνταξιοδοτικές μελέτες
 • Επενδυτικές μελέτες και παροχή προτάσεων
 • Υπηρεσίες ασφαλιστικών – εργατικών ζητημάτων
 • Φοροτεχνικές μελέτες και παροχή προτάσεων
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο