Λογιστική Τήρηση Επιχειρήσεων

Η επιλογή του κατάλληλου  συνεργάτη στη λογιστική υποστήριξη της επιχείρησης σας είναι επιτακτική  ανάγκη διότι πέρα από την φορολογική υποχρέωση η ενημέρωση βιβλίων είναι ο πιο άμεσος τρόπος για μια επιχείρηση για να διακρίνει λάθη του παρελθόντος , να έχει μια καθαρή εικόνα της θέσης της και να παρέχονται σημαντικές πληροφορίες για  επιχειρηματικές αποφάσεις  που απαιτείτε  να ληφθούν  .

Εμείς στην ΤΑXCONSULTING , έχουμε   την επαγγελματική εμπειρία και  μπορούμε να αναλύσουμε τα γεγονότα  μέσα από επιστημονικές διαδικασίες και επιχειρηματικά μοντέλα και  να καλύψουμε τις ανάγκες  της επιχείρησής  σας .

Στόχος μας είναι το φορολογικό πλαίσιο που συνεχώς μεταβάλλεται να μην προκαλεί άγχος και ανασφάλεια αλλά με  συστηματοποιημένη και σωστή  διαχείριση των λογιστικών ζητημάτων  να προλαμβάνονται  λάθη και να σας προστατεύουμε  από ¨δυσάρεστες εκπλήξεις ¨ σχετικά με  τις φορολογικές υποχρεώσεις .

Φυσικά διαθέτουμε  πιστοποιημένη άδεια λογιστή Α’ τάξεως από το οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος  καθώς και πιστοποίηση στη διαχείριση έργων και τα Δ.Λ.Π. και σας εγγυόμαστε για τις λογιστικές  μας υπηρεσίες όποια και να είναι το μέγεθος ή η μορφή της επιχείρησης σας .

Αναλυτικά σας αναφέρουμε ορισμένες από τις κύριες δραστηριότητες :

 • Μηχανογραφική τήρηση και ενημέρωση όλων των κατηγοριών βιβλίων του Κ.Φ.Α.Σ
 • Δυνατότητα στελέχωσης και εποπτείας λογιστηρίων
 • Εφαρμογή λογιστικών σχεδίων προσαρμοσμένων στις απαιτήσεις της εταιρείας
 • Υποστήριξη διαδικασία κοστολόγησης  και παρακολούθηση Αναλυτικής λογιστικής μέσω ανάπτυξης της ομάδας 9 του Ε.Γ.Λ.Σ
 • Προσαρμογή λογιστικών καταστάσεων στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, όπου απαιτείται
 • Υλοποίηση εσωτερικών λογιστικών ελέγχων
 • Κατάρτιση προϋπολογισμών, ισολογισμών και σύνταξη οικονομικών καταστάσεων
 • Παρακολούθηση πάγιων περιουσιακών στοιχείων και μεθόδων αποσβέσεων
 • Κάλυψη υποχρεώσεων ενδοκοινοτικών και μη συναλλαγών – Διαχείριση Μητρώου V.I.E.S  – Ιntrastat
 • υπολογισμός , σύνταξη και υποβολή δηλώσεων έμμεσων φόρων ( Φ.Π.Α. )
 • Διαδικασίες απόδοσης παρακρατούμενων φόρων όπως ΦΜΥ και Φόρου αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα
 • Κατάσταση συμφωνητικών
 • Μεταβολές μητρώου στοιχείων της εταιρίας
 • Ετήσιες δηλώσεις νομικών προσώπων και επιχειρήσεων

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο