Skip to main content

ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2018 – Χρήσιμες πληροφορίες και εκτύπωση εκκαθαριστικού & ειδοποίησης πληρωμής

Χρήσιμες πληροφορίες

 1. Κτίσματα μετά του αναλογούντος σε αυτά οικοπέδου, τα οποία βρίσκονται στις δημοτικές ενότητες του Δήμου Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και στη νήσο Κω και έχουν αποδεδειγμένα υποστεί ζημιές από το σεισμό της 12ης Ιουνίου 2017 και το σεισμό της 21ης Ιουλίου 2017, αντίστοιχα, απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. για τα έτη 2017 και 2018 ( παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 4223/2013 (Α΄ 287).
 2.  Από 1.1.2017 ο σύνδικος της πτώχευσης δεν είναι πλέον υποκείμενος στον ΕΝ.Φ.Ι.Α., παραμένει όμως υπόχρεος σε υποβολή της δήλωσης στοιχείων ακινήτων στο όνομα του πτωχού ( παρ. 1 του άρθρου 13 του νόμου 4474/2017).
 3.  Παρατείνεται για δύο έτη (2017 και 2018) η αναστολή επιβολής συμπληρωματικού φόρου για τα αγροτεμάχια των φυσικών προσώπων (παρ. 2 του άρθρου 13 του νόμου 4474/2017 ) .
 4. Δεν εκδίδεται πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2018 σε νομικά πρόσωπα που έχουν διακόψει τις εργασίες τους έως και την 31.12.2017.
 5. Δεν εκδίδεται πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2018 σε φυσικό πρόσωπο που έχει αποβιώσει έως και την 31.12.2017, με την προϋπόθεση ότι ο θάνατος έχει δηλωθεί στο μητρώο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της πράξης (εκκαθαριστικό ΕΝ.Φ.Ι.Α.). 
 6. Απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. του έτους εντός του οποίου επήλθε η καταστροφή, με την προϋπόθεση ότι κατά το χρόνο αυτόν η κυριότητα ή το εμπράγματο δικαίωμα στο ακίνητο ανήκει στον υπόχρεο σε φόρο του έτους αυτού κτίσματα μετά του αναλογούντος σε αυτά οικοπέδου, τα οποία βρίσκονται σε περιοχές που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας λόγω σεισμού, πυρκαγιάς ή πλημμύρας και έχουν αποδεδειγμένα ολοσχερώς καταστραφεί ή υποστεί λειτουργικές ζημιές που τα καθιστούν μη κατοικήσιμα.
 7. Ειδικά για τον υπολογισμό του ΕΝ.Φ.Ι.Α. του έτους 2018 λαμβάνονται υπόψη οι Τιμές Ζώνης, οι οποίες ορίζονται στη με αριθμ. ΠΟΛ.1113/2018 (Β' 2192) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών


   

Προσοχή :

Θα πρέπει τα εκκαθαριστικά ΕΝ.Φ.Ι.Α.  να ελεγχθούν ως προς τις ελλείψεις και την ορθότητα των στοιχείων της ακίνητης περιουσίας ειδικά αν υπάρχει η ειδική επισήμανση .

Στη παρακάτω εικόνα μπορείτε να δείτε ένα παράδειγμα με την ειδική επισήμανση για ελλείψεις .

 

ENFIA 2018 ΕΝΦΙΑ

 

Τρόποι εκτύπωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. (Υπόχρεος & σύζυγος ή τέκνα  χωρίς κωδικούς)

Πατήστε εδώ και εισάγεται το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που έχετε δηλώσει για την είσοδο στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΤΑΧΙΣΝΕΤ.

 

 

Εισαγωγή όνομα χρήστη και κλειδάριθμου για είσοδο στην εφαρμογή

 

Επιλέγοντας την διαχείριση για τον ΑΦΜ εισέρχεστε στο περιουσιολόγιο του υπόχρεου που διαθέτει τους κωδικούς ενώ αν υπάρχει σύζυγος ή προστατευόμενα τέκνα οι οποίοι δεν έχουν ατομικούς κωδικούς ΤΑΧΙΣΝΕΤ τους επιλέγεται από το πεδίο επιλογή ΑΦΜ πιο κάτω .

 

 

Επιλογή ΑΦΜ

 

Αφού επιλέξετε για ποιο ΑΦΜ θέλετε να διαχειριστείτε στην συνέχεια και μέσα στην εφαρμογή του Ε9, Επιλέγετε το έτος 2018 ( ή όποιο άλλο έτος σας ενδιαφέρει η εκτύπωση ).

 

 

ENFIA 2018 ΕΝΦΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

 

 

Υπάρχουν τρεις επιλογές :

-Εκτύπωση εκκαθαριστικού τελευταίας εκκαθάρισης για το έτος 2018 (σε αρχείο .pdf)

-Εκτύπωση Ειδοποίησης πληρωμής φόρου (σε αρχείο .pdf)

-Στοιχεία δόσεων ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε την εκτύπωση των παραπάνω αλλά διαφορετικό έτος θα πρέπει να επιλέξετε πρώτα το έτος και ύστερα επιλέγεται την εκτύπωση των αρχείων.

Για να εκτυπώσετε το ΕΝ.Φ.Ι.Α της συζύγου ή των προστατευόμενων τέκνων , οι οποίοι δεν έχουν ατομικούς κωδικούς ΤΑΧΙΣΝΕΤ επιλέγεται το πεδίο αλλαγή υπόχρεου.

 

 

ENFIA ΕΝΦΙΑ 2018 ΑΛΛΑΓΗ ΥΠΟΧΡΕΟΥ

 

Σε περίπτωση που η σύζυγος ή τα προστατευόμενα τέκνα διαθέτουν προσωπικούς κωδικούς για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΤΑΧΙΣΝΕΤ τότε η είσοδος στη εφαρμογή γίνετε με αυτούς τους κωδικούς και δεν υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης από τον σύζυγο.

Ακολουθείτε δηλαδή την παραπάνω διαδικασία αλλά εισάγεται τους κωδικούς της συζύγου ή των προστατευόμενων τέκνων κατά την είσοδο σας στο περιουσιολόγιο .

 

Δόσεις εξόφλησης

Αρχικά να αναφέρουμε ότι για το έτος 2018, δεν καταβάλλεται ποσό ΕΝ.Φ.Ι.Α. μέχρι 1 ευρώ.  (Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του ν.4223/2013

Η πληρωμή του ΕΝ.Φ.Ι.Α. μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε εφάπαξ το συνολικό ποσό της οφειλής είτε σε 5 ισόποσες δόσεις.

Η καταληκτική ημερομηνία των δόσεων είναι :

Πρώτη δόση : 28/09/2018

Δεύτερη δόση : 31/10/2018

Τρίτη δόση : 30/11/2018

Τέταρτη δόση : 31/12/2018

Πέμπτη δόση : 31/01/2019

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΟΣΕΩΝ ΕΝΦΙΑ 2018

 

 

 

Συμψηφισμοί με πιστωτικά υπόλοιπα από δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

 

Σε όσους φορολογούμενους οφείλετε επιστροφή φόρου εισοδήματος η οποία δεν έχει πιστωθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους , πραγματοποιείται αυτόματος συμψηφισμός με την οφειλή του ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Ο υπόχρεος ενημερώνεται με e-mail όταν πραγματοποιηθεί ο συμψηφισμός και ύστερα μεταβαίνοντας στην εφαρμογή μπορεί να ελέγξει το υπόλοιπο της οφειλής και να εκτυπώσει αν χρειάζεται την ειδοποίηση πληρωμής του νέου υπολοίπου προς πληρωμή .

Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί αυτόματος συμψηφισμός ο υπόχρεος μπορεί  να μεταβεί στην αρμόδια  Δ.Ο.Υ.  για περαιτέρω επεξηγήσεις .

 

Διαδικασία προβολής υπολοίπου οφειλής ύστερα από συμψηφισμό.

Για να δείτε τις οφειλές σας εισέρχεστε στις υπηρεσίες  Προσωποποιημένης πληροφόρησης με τους προσωπικούς κωδικούς .

Για άμεση είσοδο στην εφαρμογή πατήστε εδώ

 

 

 Προσωποποιημένη Πληροφόρηση

 

Για να ελέγξετε το υπόλοιπο της οφειλής ΕΝ.Φ.Ι.Α. ύστερα από τον συμψηφισμό που πραγματοποιήθηκε αυτόματα επιλέγεται τις οφειλές εκτός ρύθμισης .

 

Οφειλές εκτός ρύθμισης

 

Εκτυπώνεται την ειδοποίηση πληρωμής του φόρου επιλέγοντας την οφειλή .

 

Εκτύπωση οφειλών

 

Στην συγκεντρωτική εικόνα ατομικών ανοικτών οφειλών μπορείτε να δείτε αν πραγματοποιήθηκε συμψηφισμός με την οφειλή ΕΝ.Φ.Ι.Α. και ποιο ποσό μειώνει την οφειλή .

Αν για παράδειγμα υπήρχε πιστωτικό υπόλοιπο  61,81 ευρώ από την δήλωση εισοδήματος φορολογικού έτους 2017 και η αρχική εκκαθάριση του ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2018 είναι 94,93 ευρώ και ενημερωθήκατε για συμψηφισμό απαιτήσεων έναντι υποχρεώσεων, τότε λογικά η οφειλή ΕΝ.Φ.Ι.Α 2018  θα έπρεπε να εμφανίζει υπόλοιπο 33,12 ευρώ .

 

 

 

Προϋποθέσεις απαλλαγής ή μειώσεων.

Παρακάτω αναφέρουμε τις προϋποθέσεις για την έκπτωση 50% ή 100% του ΕΝ.Φ.Ι.Α.

. Ο φορολογούμενος θα πρέπει να έχει υποβάλλει εμπρόθεσμα τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2017.

. Τα φυσικά πρόσωπα θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων του Νόμου 4223/2013 παρ.1 & 2 του άρθρου 7 .

 

Αναφορά των προϋποθέσεων του 4223/2013 άρθρο 7 παρ.1.

1. Χορηγείται έκπτωση πενήντα τοις εκατό (50%) στον φορολογούμενο, τον ή την σύζυγο και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του επί του ΕΝ.Φ.Ι.Α.  αν διαπιστώνεται οικονομική αδυναμία πληρωμής της συνολικής οφειλής για το έτος αυτό .

Η παραπάνω έκπτωση χορηγείται για τον οφειλόμενο ΕΝ.Φ.Ι.Α. κάθε έτους, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

α)  το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους δεν υπερβαίνει τις εννέα χιλιάδες (9.000) ευρώ, προσαυξημένο κατά χίλια (1.000) ευρώ για τον ή την σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.

β) το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα της παραγράφου 2 του άρθρου 1, ο υπόχρεος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του, λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας και του είδους του δικαιώματος, δεν υπερβαίνει τα εκατό πενήντα τετραγωνικά μέτρα (150 μ2) και η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, δεν υπερβαίνει το ποσό των ογδόντα πέντε χιλιάδων (85.000) ευρώ για τον άγαμο, των εκατό πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ για τον έγγαμο  με ένα εξαρτώμενο τέκνο και των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ για τον έγγαμο, με δύο εξαρτώμενα τέκνα .

γ) ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας. 

 

2. Χορηγείται έκπτωση  εκατό τοις εκατό (100%), εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

α) Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους δεν υπερβαίνει τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ, προσαυξημένο κατά χίλια (1.000) ευρώ για τον ή την σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος

β) το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα της παραγράφου 2 του άρθρου 1, ο υπόχρεος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του, λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας και του είδους του δικαιώματος, δεν υπερβαίνει τα εκατό πενήντα τετραγωνικά μέτρα (150 μ ),

γ) ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειας του είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και

δ) ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων ισούται ή υπερβαίνει τα τρία, ή ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος ή οποιοδήποτε από τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του έχει αναπηρία σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω.

 

Ειδικά, για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2018, οι παραπάνω εκπτώσεις που χορηγήθηκαν με την εκκαθάριση του ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2018, επανεξετάζονται μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2019 με βάση τις εμπρόθεσμες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2017 και, σε περίπτωση μεταβολών, εκδίδεται νέα πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου για το έτος αυτό.

 

 

 

Add new comment

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.